Til toppen
Salgs- og leveringsbetingelser

Denne siden forteller om Servicio AS salgs- og leveringsbetingelser.


Oslo. Sist oppdatert 04.02.2021.

Alle våre kundeavtaler baserer seg på våre generelle salgs- og leveringsbetingelser.

SALGS-/LEVERINGSBETINGELSER
Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp (kjøpsloven) gjelder så langt disse salgs- og leveringsbetingelser eller partenes avtale ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

1. PRIS - OG RABATTBETINGELSER
Alle oppgitte priser er eksklusive mva og frakt.
Dersom Servicio AS’s kostnader i forbindelse med oppfyllelsen av avtalen øker som følge av høyere toll, avgifter, valutakursendringer eller andre forhold som vi ikke er herre over, forbeholder Servicio AS seg retten til å regulere prisene tilsvarende uten forvarsel.
Servicio AS tar forbehold om eventuelle feil i publiserte priser og påberoper seg retten til å endre, slette eller avvise ordre dersom det overstiger 15% av veiledende pris.
Servicio AS er tilsluttet det offentlig godkjente returselskapet Elretur. Miljøavgift blir belastet på el- og batteridrevne produkter.

2. KVANTUM
Leveranser skjer i hele emballasjestørrelser. Ikke lagerførte varer (skaffe- og bestillingsvarer) selges kun i hele emballasjestørrelser.

3. LEVERINGSTID
Ordre mottatt før kl 14.00 sendes normalt ut neste virkedag.
Ordre mottatt etter kl 14.00 må påregnes én ekstra virkedag.
Ordre mottatt etter kl 14.00 fredag og i løpet av helgen, sendes normalt ut førstkommende tirsdag.

Leveringstidene nevnt over gjelder for lagerførte varer. Unntak er eventuelle bestillingsvarer der leveringstid normalt er 3-10 virkedager.
For mer informasjon om leveringstid for bestillingsvarer, ta kontakt med oss på post@servicio.no eller 22 67 87 00.

Avvik ved disse leveringstidene kan forekomme ved røde dager.

4. FORSENDELSE/TRANSPORT
Oslo og omegn:
I Oslo-området transporteres leveringer med vårt eget budfirma.
Vi leverer fraktfritt på ordre over 2500,-.
Leveringer med ordreverdi lavere enn fraktfri grense vil bli belastet faktisk frakt.
Øvrige områder:
Varer sendes med fraktselskap. Faktisk frakt belastes.

5. TRANSPORTSKADE - MANKO
Ved varemottak må kunden selv påse at vareemballasjen ikke er skadet og at antall leverte kolli er i overensstemmelse med pakkseddel.
Eventuell skade eller avvik må umiddelbart (og senest innen 5 virkedager) meldes til kundeservice på post@servicio.no.

6. KJØPERS UNDERSØKELSESPLIKT - REKLAMASJON /RETUR
Etter levering skal kjøperen undersøke varen(e) slik god skikk tilsier.
Alle reklamasjoner relatert til risikoens overgang (leveringen) må fremsettes omgående, og senest innen 8 dager etter mottatt vare. All vareretur skal forhånds-godkjennes og forsendelsesmåte avtales.
Kun feil forårsaket av Servicio AS (feilvarer, feilleveringer eller ved kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur og retur frakt betales av Servicio AS.
Ved eventuell avtalt retur av feilbestilte varer belastes 15% returgebyr. Kun hele/uåpnede forpakninger.
Ingen retur på bestillingsvarer.

7. BETALING OG FAKTURERING
Generelle vilkår:
Servicio AS sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 10 dager.
Faktura dateres den dagen varen sendes fra lager eller er klar for henting på Servicio AS sitt lager. Ekspedisjonsgebyr på kr 45,- belastes pr faktura.
Betalingsoppfølging håndteres av DnB. Ved betaling etter forfall beregnes forsinkelsesrente med den til enhver tid gjeldene sats og påminnelser blir belastet med et purregebyr.
De generelle betalingsbetingelser kan fravikes i ethvert tilfelle hvor Servicio AS ikke betrakter kunden som kredittverdig.
Særlige vilkår:
Ved større prosjekter og leveringer av maskiner, må 50% forskuddsbetales ved bestilling og 50% forfaller ved levering.

8. SALGSPANT
Servicio AS forbeholder seg salgspant i leverte varer inntil disse er betalt kfr. pantelovens § 3-14
t.o.m. § 3-22.

9. TILBUD
Tilbud er gjeldende i 20 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt. Avtaler som avviker fra tilbud, er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra Servicio AS.

10. VARENS BRUK
Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter. Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet til den påtenkte bruk, og kjøper bærer selv enhver risiko og ethvert ansvar i denne forbindelse, jfr. kjøpers undersøkelsesplikt i pkt. 11. og de reklamasjonsfrister som er fastsatt.

11. ANSVAR
Servicio AS’s ansvar for eventuelle forsinkelser er beløpsmessig begrenset til 15% av de forsinkede varers verdi. Servicio AS’s ansvar for eventuelle mangler er begrenset til omlevering eller erstatning av de mangelfulle varers fakturaverdi. Servicio AS er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap.

12. FORCE MAJEURE
Force majeure foreligger når Servicio AS levering hindres av omstendigheter utenfor Servicio AS kontroll, så som streik, lockout, brann, indre uroligheter eller andre forhold som forhindrer levering av varene på vanlig måte. Servicio AS skal snarest mulig varsle kjøperen om dette samt hvilke omstendigheter som foreligger, når hindringen er inntrådt og om hindringens opphør.

13. TVISTEMÅL
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med en kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan enes om, skal avgjøres i henhold til norsk lov. Rett Verneting avtales å være Oslo tingsrett.